• ENGENG
  • Doručak sa novinarima

    Pristupanje Srbije Evropskoj uniji

    U sredu, 29. novembra, Centar za evropske politike (CEP) organizuje prvi doručak sa novinarima, na temu: Pristupanje Srbije Evropskoj uniji: Dokle smo stigli, izazovi i šanse, i kako tumačiti različite poruke iz Brisela i država članica EU.

    Programska direktorka CEP-a Milena Lazarević i predsednik Upravnog odbora CEP-a Srđan Majstorović će, kao domaćini doručka, između ostalog, sa novinarima razgovarati o prethodnoj godini u konekstu EU pregovora, o poglavljima 23 i 24, oceni reforme javne uprave kao jedne od ključnih reformskih oblasti na putu Srbije ka EU, kao i o ,,balkanskim predsedavanjima” Savetu EU koja predstoje i koliko je i zašto važna politika proširenja za Uniju.

    Nazad na vrh