• ENGENG
 • Diskusija o stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u Pančevu i mogućim unapređenjima

  Na ovom onlajn događaju najpre ćemo predstaviti nacrt, radnu verziju Izveštaja o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Pančevu. Izveštaj je baziran na istraživanju i nizu organizovanih diskusija sa svim relevantnim akterima i građanima i uključuje i sugestije, preporuke za unapređenje trenutnog stanja u ovoj oblasti u Pančevu. Potom, ovom prilikom želimo da prodiskutujemo o nalazima i preporukama iz izveštaja, sa svim ključnim akterima na lokalu: predstavnicima Gradske uprave, javnim izvršiteljima, predstavnicima javnih komunalnih preduzeća i predstavnicima organizacija civilnog društva.

  Ovom prilikom biće razmotreni ključni problemi i mogući pravci za njihovo rešavanje, diskutovaće se o potencijalnim rešenjima, kao što su, na primer, izmene/dopune odluka o načinu i uslovima pružanja komunalnih usluga, o odlukama vezanim za rad javnih komunalnih preduzeća, o preporukama za unapređenje poslovnih modela/funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća, o merama usmerenim ka krajnjim korisnicima/potrošačima, između ostalog.

  Događaju možete pristupiti putem ovog linka: https://us02web.zoom.us/j/81475635603. Događaj će biti uživo prenošen na sajtu Centra za evropske politike.

  Događaj se organizuje uz podršku USAID Projekta vladavine prava.

  Foto: Aleksandar Stojković

  Nazad na vrh