• ENGENG
 • Deveti sastanak Nacionalne radne grupe za praćenje RJU u Srbiji

  Deveti sastanak WeBER Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji održaće se u sredu, 13. jula 2022. godine u hotelu Zira u Beogradu. Glavni povod za organizovanje devetog po redu konsultativnog sastanka sa predstavnicima civilnog društva, javne uprave, međunarodnih organizacija i ostalih učesnika, jeste predstavljanje i diskusija o rezultatima i preporukama proizašlih iz istraživanja o praćenju primene principa dobre uprave u odabranim sektorima u Srbiji (WeBER PAR sectoral mainstreaming) sprovedenog u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Građanskim inicijativama i Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju.

  Dodatno, CEP će predstaviti i novi siže javne politike „Transparentnost kao prožimajuća tema procesa reforme javne uprave“.

  Pilotiranjem pristupa za praćenje uključivanja principa javne uprave u sektorskim politikama i omogućavanjem njegove primene organizacijama civilnog društva, WeBER2.0 doprinosi većoj potražnji za efikasnom i transparentnom javnom upravom, ali i održivosti reformi u regionu. Pilot monitoring vežba sprovedena na regionalnom nivou u okviru WeBER 2.0 inicijative u periodu mart – jun 2022. imala je za cilj da proceni u kojoj meri se principi dobre uprave primenjuju u sektorskim politikama kao što su zapošljavanje, obrazovanje ili zaštita životne sredine, i stekne uvid u prakse institucija odgovornih za njihovo sprovođenje. Značaj ovih principa istaknut je u procesu pristupanja EU, jer je njihova primena ključna za uspešno sprovođenje neophodnih reformi u domenu dobrog upravljanja. Predstavljanje istraživanje na sastanku pružiće uvid u funkcionisanje uprave u odabranim sektorima u Srbiji iz perspektive civilnog društva i ponuditi preporuke za njihovo unapređenje.

  Prisustvo na događaju moguće je samo na osnovu poziva.

  Nazad na vrh