• ENGENG
  • Četvrti sastanak WeBER Nacionalne radne grupe (NRG) za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

    Četvrti sastanak Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji u okviru WeBER projekta održaće se 19. novembra 2018. godine u Beogradu.

    Povod za održavanje sastanka jeste predstavljanje Nacionalnog PAR Monitor izveštaja – Srbija 2017/2018, jednog od glavnih rezultata komparativnog istraživanja o praćenju reforme javne uprave u okviru projekta WeBER. Događaj će okupiti predstavnike civilnog društva, javne uprave, medija i medijskih udruženja, predstavnike donatorske zajednice, kao i stručnjake iz oblasti reforme javne uprave.

    Projekat WeBER u protekle tri godine realizuje „Think for Europe Network – TEN” – partnerska mreža istraživačkih organizacija sa Zapadnog Balkana koju vodi Centar za evropske politike – CEP.

    Nazad na vrh