• ENGENG
 • CEFTA i civilno društvo: promovisanje trgovine i negovanje odnosa

  Hibridni događaj za učesnike iz CEFTA potpisnica

  Ovaj događaj se organizuje u saradnji sa Sekretarijatom Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA), a posvećen je organizacijama civilnog društva, predstavnicima vlade, stručnjacima i akademskim krugovima iz CEFTA potpisnica. U svetlu trenutne situacije u Istočnoj Evropi, rata u Ukrajini i povezanih ekonomskih preokreta, šta Zapadni Balkan sada može da uradi da ubrza put ka Zajedničkom regionalnom tržištu i EU?

  U tri okrugla stola, predstavnici civilnog društva, CEFTA kontakt tačaka, privatnog sektora i stručnjaci iz CEFTA potpisnica, kao i iz Evropske unije, razgovaraće o sledećim temama:

  • Zajedničko regionalno tržište: Kako iskoristiti prilike
  • CEFTA i društveni dometi: zašto bi se civilno društvo više uključilo u teme vezane za CEFTA
  • Četvrta industrijska revolucija i e-trgovina: perspektiva CEFTA partnera

  Događaj će biti na engleskom, bez prevoda.

  VAŽNO: Predviđeno je da događaju uživo prisustvuje ograničen broj učesnika iz Beograda, dok će se učesnici sa ostalih CEFTA potpisnica pridružiti preko Zoom-a. Broj mesta za učešće uživo ograničen. Poštovaće se sve procedure protiv pandemije COVID-19. Molimo vas da popunite formular za registraciju ovde, uz napomenu da li želite da prisustvujete lično ili onlajn. Nakon registracije, poslaćemo vam agendu i više informacija o događaju.

  Nazad na vrh