• ENGENG
  • Od Malte do Estonije – Šta nam donosi novo predsedavanje EU?

    Panel diskusija

    Centar za evropske politike (CEP), u saradnji sa EU info centrom, organizuje panel diskusiju 22. juna 2017. godine „Od Malte do Estonije – Šta nam donosi novo predsedavanje EU?“ Panelisti će biti Daniel Erik Schaer, ambasador Estonije u Srbiji, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, i Oskar Benedikt, vršitelj dužnosti šefa delegacije EU u Srbiji i Victor Camilleri, ambasador, izvršni direktor malteškog predsedavanja EU

    Panel će okupiti predstavnike organizacija civilnog društva, predstavnike Vlade, diplomatsku i donatorsku zajednicu u Srbiji i studente Fakulteta političkih nauka. Panel će biti moderiran od strane CEP-a. Mediji će takođe biti pozvani da prisustvuju događaju i uzmu izjave. Panel će se baviti glavnim temama i izazovima oba predsedavanja, postignućima predsedavanja Malte, kao i dnevnim redom i prioritetima estonskog predsedavanja, s posebnim naglaskom na politiku proširenja i Srbiju. Događaj će biti prilika za proučavanje trenutnog stanja u procesu pridruživanja Srbije EU i razmišljanje o dosadašnjim rezultatima.

    Nazad na vrh