• ENGENG
  • Konsultativni sastanak za organizacije civilnog društva

    Centar za evropske politike i Evropski pokret u Srbiji organizuju dvodnevni konsultativni sastanak za organizacije civilnog društva.

    Sastanak se organizuje u okviru dvogodišnjeg projekta “Partnerstvom do dobre JAvne uprave” koji realizuju Evropski pokret u Srbiji i Centar za evropske politike. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je usmerena na građane i unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. U užem fokusu aktivnosti su usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usluge izdavanja ličnih dokumenata i usluge u sektoru obrazovanja, tačnije upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole.

    Projekat nastoji da osigura učešće organizacija civilnog društva u Srbiji u praćenju napretka reforme javne uprave (RJU), kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti. Namera je da se uspostavi dvosmerna komunikacija između građana i nadležnih organa u oblasti RJU i javnih usluga i obezbede pouzdane informacije o zadovoljstvu građana trima različitim grupama javnih usluga. Takođe, cilj je da pruži preporuke zasnovane na činjenicama i doprinese procesu RJU u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Najavljeni konsultativni sastanak je drugi od planirana četiri i kroz interaktivni pristup pre svega će se fokusirati na pitanja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga.

    Nazad na vrh