• ENGENG
  • EU mora uključiti Zapadni Balkan u svoje razvojne planove

    30. septembar 2018. – „Evropska unija mora da uprkos brojnim izazovima promoviše politiku „otvorenih vrata“ za sve kandidate koji ispune zahtevane kriterijume za pristupanje. EU je savez 28, odnosno uskoro 27 država članica, koji se suočava sa izazovima koji utiču na njeno jedinstvo i jednoglasje. Ono što je evidentno neophodno je da EU uspostavi temelje buduće Unije nakon izlaska Velike Britanije koji će umnogome definisati i karakter našeg članstva u Uniji. Takođe, države članice moraju mnogo više da rade na suzbijanju populizma i na tome da se poštuju osnivačke vrednosti na kojima je zasnovana EU. Da na taj način pokažu da je ideja Evrope i dalje živa, da ona evoluira, da prihvata određene strahove i sumnje svojih građana, da se prilagođava 21. veku i da države članice shvataju da je EU u globalnom kontekstu samo jedna mala regionalna inicijativa koja bi trebalo da služi kao mehanizam za suočavanje sa izazovima globalizacije. U takvoj budućoj Evropskoj uniji ima mesta za Zapadni Balkan i Evropska unija definitivno svoje razvojne i strateške planove mora definisati na način da Zapadni Balkan bude suštinski deo tih planova“, rekao je Srđan Majstorović, predsednik UO CEP-a u intervjuu za European Western Balkans.

    VIDITE VIŠE
    Nazad na vrh