• ENGENG
  • CEP: Poverenik postavlja standarde, Vlada i dalje netransparentna

    23. novembar 2018. – Ove nedelje je u Briselu predstavljen PAR Monitor, sveobuhvatni izveštaj o reformi javne uprave na Zapadnom Balkanu, koji je pripremila regionalna Think for Europe mreža (TEN), predvođena Centrom za evropske politike. Civilno društvo ima vrlo pozitivan stav prema institucijama kao što je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. „Gotovo 80% ispitanih se slaže da je Poverenik, kroz svoju praksu, uspostavio visoke standarde poštovanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja“, kaže Lazarević, a prenosi Danas.

    VIDITE VIŠE
    Nazad na vrh