• ENGENG
  • CEP panelista na seminaru EFB u Berlinu

    Programski menadžer CEP-a Milena Lazarević učestvovala je 19. aprila 2012. godine kao panelista na uvodnom seminaru u Berlinu u okviru programa „Fellowship Programme for Young Government Officials from the Western Balkans“ koji sprovodi Evropski fond za Balkan (EFB). Polaznici seminara su mladi državni službenici iz zemalja Zapadnog Balkana, koji su pokazali liderski potencijal u svojem okruženju. Predstavnica CEP-a govorila je u okviru panela na temu administrativnih reformi na Zapadnom Balkanu. U svom izlaganju i diskusiji sa ostalim panelistima i učesnicima seminara gospođa Lazarević se osvrnula na glavne izazove u dosadašnjem toku reforme državne uprave u Srbiji, kao i na sponu ove reforme sa procesom integracije u EU.

    „Fellowship Programme for Young Government Officials from the Western Balkans“ se realizuje od 2008. godine, a ima za cilj da doprinese razvoju delotvornih i efikasnih državnih uprava u regionu putem stažiranja i obuka skrojenih po meri za 20 visoko kvalifikovanih mladih stručnjaka iz centralnih državnih institucija iz zemalja Zapadnog Balkana. Više o ovom programu možete pročitati ovde.

    Nazad na vrh