Centar za evropske politike (CEP) je kao aktivni član Radne grupe za poglavlje 30 u okviru Nacionalnog konventa o EU predstavio kratku studiju o pregovorima Srbije u okviru poglavlja 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom, u saradnji sa Centrom za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC). Konferencija „Uvod u pretpristupne pregovore u  poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom“ održana je 23. 10. 2014. godine u Aero Klubu u Beogradu.

U ovom trenutku koji je od velike važnosti za Srbiju, s obzirom na početak pregovora o pristupanju EU, neophodna je detaljna pregovaračka strategija za sva poglavlja. Predstavljena studija ima za cilj da približi zainteresovanoj javnosti šta očekuje Srbiju u pregovorima sa EU u okviru ovog poglavlja, koje je izuzetno važno jer za razliku od nekih drugih ne predviđa tranzicione periode, nego obavezuje Srbiju kao zemlju koja teži punopravnom članstvu da u potpunosti prihvati zakonodavstvo i politike Evropske unije u ovoj oblasti.

„To pre svega znači da će Srbija morati da se odrekne svog suvereniteta kada su u pitanju odluke vezane za trgovinu, koje su i najdelikatnije, s obzirom na naše tradicionalno dobre odnose sa nekim zemljama kao što je Rusija, a sa kojom EU nema slobodnu trgovinu. S druge strane, Srbija će morati da se pripremi za primenu ugovora sa trećim zemljama sklopljenim od strane EU, među koje bi se u trenutku ulaska Srbije u EU mogao naći i vrlo važan transatlantski trgovinski ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama“, istakao je Nebojša Lazarević direktor CEP-a.

" /> CEP vesti – Страна 19 – Centar za evropske politike
  • ENGENG
  • CEP vesti

    1 17 18 19 20 21 23
    Nazad na vrh