• ENGENG
 • Mediji

  Naporan rad Srbije na identifikovanju trgovinskih barijera

  vecernje novostiSrbiji predstoji 12 meseci napornog rada kako na identifikovanju potencijalnih barijera u trgovini sa EU, tako i na proceni troškova koje će naša država, ali i privreda morati da podnese zbog usklađivanja sa evropskim tehničkim propisima i standardima, zaključeno je danas na sednici radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 – slobodno kretanje robe. U skladu sa tim formulisaće se i srpski zahtevi za odlaganjima primene određenih direktiva, istaknuto je na sednici te grupe kojom rukovodi Centar za evropske politike.
  Detaljnije pročitajte ovde.

  Milena Lazarević za Večernje novosti

  Vecernje novostiRepublika kroji pare na lokalu
  Nijedna institucija neće smeti da povećava osnovicu plata predviđenu budžetom Srbije. Osnovica za obračun plata koja bude predviđena budžetom Srbije biće gornja granica za sve zaposlene u javnom sektoru. Pokrajinske i lokalne kase moći će svojim službenicima da obračunavaju samo manje zarade. Trenutno je osnovica za obračun 17.101 dinar, a ide se na to da bude oko 22.000 dinara, koliko iznosi „minimalac“. To sve predviđa Nacrt zakona o platama u javnom sektoru, koji je početak reforme primanja. „Biće svakako i gubitnika i dobitnika. Sada se ne zna ko su oni, i mislim da će Ministarstvo nastojati da tu diskusiju odgodi što više, jer su i sami svesni da od tog trenutka kreću da se organizuju ozbiljniji otpori iz onih delova javne uprave koji su u gubitku ,“ objašnjava Milena Lazarević, viša programska menadžerka u Centru za evropske politike. Detaljnije: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html

  Istraživačice CEP-a za Danas

  DanasEvropa protiv izbeglica
  Azil je osnovno ljudsko pravo, a njegovo dodeljivanje je međunarodna obaveza država. One ne mogu da ga uskrate zbog, recimo, velikog broja ljudi koji žele da to pravo ostvare. Kamen temeljac prava izbeglica je Konvencija o statusu izbeglica iz 1951. godine. Kada se govori o pravnom okviru za traženje azila u EU, kao i u Srbiji, (s obzirom da je i ovde, zbog pristupanja Evropskoj uniji, preuzet dobar deo pravnih mera), većina problema proističe iz činjenice da ne postoji zajednički evropski sistem azila. Za razliku od pravila koja se tiču kretanja robe ili radne snage, norme iz glavnih evropskih dokumenata o pravu na azil nikada nisu bile potpuno primenjene.&
  Detaljnije na: http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/evropa_protiv_izbeglica.26.html?news_id=309766

  Milena Lazarević za Vreme

  VremeDobra vladavina za dobro članstvo
  Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP, za „Vreme“: Good governance – koncept nastao u kontekstu razvojne pomoći i rada međunarodnih razvojnih institucija, a do danas već ušao u svakodnevnu upotrebu u diskursu donatora, stručnjaka, pa i medija. Iako ga Svetska banka i Ujedinjene nacije poprilično određuju, dajući mu neke neophodne karakteristike, praćen je i kritikom da je neuhvatljiv, neodređen i da omogućava različite doživljaje i značenja, u zavisnosti od potreba onog ko ga koristi.

  Nebojša Lazarević za Danas

  DanasPoljoprivreda i regionalna politika teške za pregovore
  U pregovorima Srbije sa Evropskom unijom može poteškoća povodom troškova usklađivanja sa EU standardima u određenim „skupim“ poglavljima, naročito zaštita životne sredine, iako verovatno svima prvo padaju na pamet političke poteškoće – na primer, dijalog sa Prištinom ili bilateralni sporovi, ističe za Danas Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član nedavno imenovanog Užeg pregovaračkog tima Srbije sa EU.
  Detaljnije na: http://www.danas.rs/danasrs/politika/poljoprivreda_i_regionalna_politika_teske_za_pregovore_.56.html?news_id=306863

  Nebojša Lazarević za Večernje novosti

  Večernje novosti.svgZakon o uslugama dobar signal za privredu.
  Usvajanjem Nacrta zakona o uslugama poslat je dobar signal da Srbija unapređuje mehanizme koji uređuju pravo na poslovno nastanjivanje i olakšavaju slobodu pružanja usluga iz poglavlja 3 u skladu sa evropskim pravom – smatra Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU. – Građanima i preduzećima u Evropskoj uniji je, takođe, na raspolaganju besplatna onlajn platforma „Solvit“ koja im omogućava da prijave administrativne prepreke koje koče njihovo poslovanje u bilo kojoj zemlji EU. U Srbiji bi platforma kao što je „Solvit“ ubrzala procedure, a građanima i privredi značajno uštedela vreme i novac.
  Pročitajte ceo tekst u listu Vecernje novosti.

  Tekst Nebojše Lazarevića za Danas

  Danas logo1 620x400Poglavlje 32, kojim otvaramo pregovore
  Srbiji je posle nepune dve godine od dobijanja statusa kandidata otvorila prva poglavlja. U svom godišnjem izveštaju Evropska komisija je ocenila da je postignut napredak u pripremi za otvaranje pregovaračkog poglavlja 32 – finansijska kontrola, a imajući u vidu njegov tehnički karakter nedavno je doneta odluka da se pregovori otvore ovim poglavljem, uz poglavlje 35. Poglavlje 32 nema postavljena merila za otvaranje, tzv „opening benchmarks „. Odsustvo merila za otvaranje poglavlja 32 olakšava naše pregovore, jer se fokus sa zemalja članica izmešta na Evropsku komisiju, čime se pregovori praktično vode sa jednim akterom umesto njih 28.
  Detaljnije na:
  http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/poglavlje_32_kojim_otvaramo_pregovore.46.html?news_id=312908

  Danas o studiji CEP-a

  Danas logo1 620x400Reformisati javnu politiku iz temelja
  Ukoliko Srbija želi da pridruživanju Evropskoj uniji pristupi kao procesu u kojem će se izgraditi u sposobnu i kredibilnu državu članicu, a ne prosto kao projektu dostizanja statusa članice, moraće da iz temelja reformiše svoj sistem kreiranja javne politike, navodi se u studiji „Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU – kako do rezultata za Srbiju“, koju je izradio Centar za evropske politike (CEP) uz podršku Vlade Nemačke preko Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).
  Istraživanje pokazuje da je faza formulacije politika najmanje razvijena od svih faza ciklusa politike u Srbiji, što stvara negativne posledice i po ostale faze ciklusa. Kako ističu autorke studije Milena Lazarević, Sena Marić i Amanda Orza iz CEP-a, istovremeno postoji preteran naglasak na fazu izrade nacrta zakona bez dovoljne prethodne analize i procene uticaja.

  Detaljnije na: http://www.danas.rs/danasrs/politika/reformisati_javnu_politiku_iz_temelja.56.html?news_id=277932#sthash.bUFVANey.dpuf

  Nebojša Lazarević za N1

  Referendum o ulasku u EU neizbežan
  Samo dva dana pošto je Srbija otvorila prva poglavlja u procesu pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji pojavila se inicijativa o raspisivanju referenduma po tom pitanju. Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike kaže da je referendum o EU neizbežan. Sve države centralne i istočne Evrope održale su referendume o pristupanju Evropskoj uniji, a rezultati su nedvosmisleno pokazali da su građani za članstvo u EU. Jedino su građani Islanda i Norveške sprečili članstvo, ali oni nisu pravi primeri za nas“, kaže Lazarević.“ On smatra da će se referendum održati i u Srbiji i to istovremeno kada i referendum o izmeni Ustava.
  Detaljnije na: http://rs.n1info.com/a118618/Vesti/Referendum-o-ulasku-u-EU-neizbezan.html

  1 14 15 16 17
  Nazad na vrh