• ENGENG
 • Mediji

  Istraživač CEP-a za Radio Novi Sad

  Radio Novi Sad 1Poglavlje 32
  Miloš Đinđič, istraživač CEP-a, za Radio Novi Sad – Novosti.
  Pogledajte emisiju ovde.

  Nebojša Lazarević za TV KCN


  Reforma javnog sektora

  Nebojša Lazarević, direktor CEP-a, o reformi javnog sektora u kontekstu evropskih integracija za Jutro Online TV KCN. Pogledajte celo gostovanje ovde.

  Nebojša Lazarević za Al Jazeera Balkans

  Može li Srbija uskladiti finansije sa EU?
  Evropski standardi koje propisuje Poglavlje 23 trebalo bi shvatiti kao osnovu za celokupnu transformaciju društva. Posebna pažnja moraće se usmeriti ka kontroli novca iz evropskih fondova.”Sada govorimo o 200 miliona evra i mi čak i tu imamo izvesnih problema u potrošnji tog novca. A zamislite kako će izgledati potrošnja kada budemo članice i kada budemo iz strukturnih fondova trošili milijardu”, kaže Nebojša Lazarević.
  Detaljnije na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/moze-li-srbija-uskladiti-finansije-s-eu-om

  Nebojša Lazarević za magazin “Biznis&Finansije”

  bif

  „Za privredu Srbije značajna su i poglavlja o zaštiti potrošača, slobodnom kretanju robe i poslovnog nastanjivanja“
  Poglavlja od značaja za privredu Srbije, a i sve njene građane kao potrošače, jesu svakako Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Nebojša Lazarević, direktor CEP i član Užeg pregovaračkog tima Srbije zadužen za koordinaciju pregovora u pregovaračkim poglavljima 1, 3 i 28, objašnjava značaj potrošačke politike. „Puna primena potrošačke politike svakako je od koristi i za privredu, a i za građane kao potrošače. Ovde ne mislim samo na prenošenje prava EU već i ojačavanje potrošačkih organizacija kao najvažnijih aktera.”
  Detaljnije na: http://bif.rs/2015/12/za-privredu-srbije-znacajna-su-i-poglavlja/

  N1, EurActiv i Tanjug o CEP i EPC panel-diskusiji

  Uloga država članica u procesu pregovora o članstvu u EU – igra mačke i miša?
  n1teleLogoEuractivtanjugUloga država članica u procesu pregovora o članstvu u EU postaje sve izraženija, a čitav proces se naizgled može blokirati pa i sasvim obustaviti ukoliko se sporna pitanja ne razreše bilateralnim putem, zaključak je panel-diskusije „Uloga država članica u procesu pregovora o članstvu: Igra mačke i miša“, u organizaciji Centra za evropske politike i European Policy Centre (EPC) iz Brisela.
  Pročitajte više o događaju i pogledajte prilog na N1: Put Srbije ka EU – posao i prepreke
  Detaljan pregled diskusije pročitajte na EurActiv.rs: Pristupanje EU – iznuđeno fingiranje reformi
  Video-snimak pogledajte na stranici Tanjuga.

  Istraživačice CEP-a za Danas

  DanasDablinski sistem je najveći krivac
  I pored svih pokušaja, EU i dalje ne uspeva da nađe zadovoljavajuća rešenja za sve veći priliv izbeglica. Dokaz je i akcioni plan od 17 tačaka nakon nedavnog sastanka u Briselu lidera Albanije, Austrije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Rumunije, Srbije i Slovenije.  Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker izjavljuje da je plan sklop “pragmatičnih i operativnih mera koje sprečavaju da ljudi budu prepušteni sami sebi na kiši i hladnom”. Nažalost, pomenute mere teško da mogu imati dejstvo kakvo im gospodin Junker pripisuje.
  I: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/__dablinski_sistem_je_najveci_krivac.14.html?news_id=312077
  II: http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/terazije/zaboravljena_evropska_direktiva_.14.html?news_id=312135

  Nebojša Lazarević za N1

  N1Potrošač može da ostvari prava bez računa i garancije
  U vreme pojačanih prazničnih kupovina važno je ukazati na prava potrošača i praktične načine na koji ona mogu da se ostvare. Trenutno postoji oko 25 organizacija za zaštitu potrošača. Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU, objašnjava osnovna prava koja potrošači uživaju: „U prvih šest meseci potrošač ima pravo na popravku robe, zamenu robe, raskid ugovora i povraćaj novca, ili, ukoliko je u pitanju neki neznatan problem, na umanjenje cene.“ Više od 50 odsto pritužbi tržišnoj i drugim inspekcijama vezan je za garanciju. Lazarević naglašava: „Prava ostvarujete bez obzira da li je uz robu došao garantni list, njime samo dobijate veće mogućnosti.“
  Detaljnije na: http://rs.n1info.com/a122302/Biznis/Potrosac-moze-da-ostvari-prava-bez-racuna-i-garancije.html

  CEP saopštenje, B92 i magazin Biznis&Finansije

  Biznis i finansije logoB92 logoInformisan potrošač lakše štiti svoja prava
  “Zakon o zaštiti potrošača iz 2014. godine predstavlja pomak napred, ali u posebnim propisima i dalje postoje problemi. Građani, odnosno potrošači najviše osećaju te probleme kad su u pitanju telekomunikacione, finansijske i komunalne usluge (parking servis, daljinsko grejanje, vodovod)“ kaže Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU u saopštenju povodom 15. marta, Svetskog dana prava potrošača. Pročitajte više u magazinu Biznis i finansije i  i na sajtu B92.

  Nebojša Lazarević za B92

  B92 logoNe treba strahovati od kraha Šengenskog prostora
  “Osim obaveze da obavesti ostale države članice, Evropsku komisiju i Parlament, država koja zahteva unutrašnju kontrolu granica svoje razloge ne mora iscrpno pravdati drugim EU institucijama. Nedostatak mehanizama za borbu protiv globalnog terorizma može biti okidač da se na duži rok revidiraju šengenski propisi. Ipak, ne treba strahovati od kraha Šengenskog prostora zbog aktiviranja privremenog uvođenja unutrašnjih granica,” kaže Nebojša Lazarević. Do sada je u praksi ovaj mehanizam primenjivan u slučaju događaja koje uključuju bezbednosne rizike, poput samita G8 u Nemačkoj 2007. godine kada u zemlju nije bio dozvoljen ulazak za više od 400 ljudi.
  Detaljnije na: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=11&dd=18&nav_category=12&nav_id=1064602

  1 11 12 13 14 15
  Nazad na vrh