• ENGENG
 • Reference

  Aktuelni projekti

  Naziv projekta Donor Programska oblast Period  Početak Kraj
  Ka depolitizaciji i profesionalizaciji državno-službeničkog sistema u Srbiji  Francuska ambasada u Srbiji
   WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu Evropska komisija (90%) sufinansiranje (10%) od strane Ambasade Holandije u Beogradu,  program regionalne vladavine prava. 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Decembar 2018 2015 2018
  Institucionalni grant CSOnnect programa podrške civilnom društvu u oblasti životne sredine CSOnnect je program finansiran od strane Švedske agencije za razvoj (SIDA) kroz Regionalni centrar za životnu sredinu (REC) 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Oktobar 2016 – Oktobar 2017 2016 2017
  Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji – PARtnerships SAD agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija) 1-Dobra vladavina Maj 2016 – Maj 2018 2016 2018
  Učešće OCD u kreiranju javnih politika: Iskustva Poljske i Mađarske Međunarodni Višegrad Fond 1-Dobra vladavina Mart 2017 – Mart 2018 2017 2018
  Efekti mehanizama EU za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – BENČER Evropski fond za Balkan 4–Europe&us Januar – Decembar 2017 2017 2017
  Zastupanje interesa Srbije u Evropskoj uniji – administrativni, finansijski i lobistički kapaciteti  Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund 4–Europe&us Novembar 2015 –  Maj 2016 2015 2016
  Podrška implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Decembar 2016 – Jun 2017 2016 2017
  Promocija RJU kroz modernizaciju HRM Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Novembar 2016 – Jun 2017 2016 2017
  Podrška RJU kroz promenu pravosuđa i državne administracije Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Program dobre vladavine (GGF) 1-Dobra vladavina Novembar 2016 – Jun 2017 2016 2017
  Dvogodišnji TTF grant Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund All four programme areas Decembar 2016 – Novembar 2018 2016 2018

  Realizovani projekti

  Naziv projekta Donor Programska oblast Period Početak Kraj
  Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB) Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP). RRPP koordiniše i upravlja Interfaculty institut za centralnu i istočnu Evropu (IICEE) na Univerzitetu u Frajburgu (Švajcarska). Program je u potpunosti finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveznog ministarstva inostranih poslova. 1-Dobra vladavina Jun – Novembar 2016 2016 2016
  Kvalitetnom politikom zadržavanja kadrova do održive integracije Srbije u Evropsku uniju GIZ (Projekat “Podrška evropskim integracijama”) i Švajcarska razvojna saradnja kroz SIPRU. 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Jun 2016 2015 2016
  Administracija orijentisana ka potrebama građana  Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva 1-Dobra vladavina April – Oktobar 2016 2016 2016
  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva 4-Europe&us April – Avgust 2016 2016 2016
  Podrška pripremi srpskog poslovnog sektora za promenu trgovinskog režima Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – April 2016 2015 2016
  Program podrške mladim profesionalcima Fond za otvoreno društvo – Think Tank Fund 1-Dobra vladavina Novembar 2015 –  Maj 2016 2015 2016
  Ka centralizovanju ustanova za obuku javnih službenika Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva 1-Dobra vladavina 2015-2016 2015 2016
  Unapređenje e-uprave Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva 1-Dobra vladavina Decembar 2015 – Maj 2016 2015 2016
  Podrška implementaciji člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima u Srbiji u vezi s pravom na suđenje u razumnom roku Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenjog Kraljevstva 1-Dobra vladavina Februar – Maj 2016 2016 2016
  Jačanje potrošačkih organizacija za bolje opštinske usluge u jugoistočnoj Evropi Otvoreni regionalni fond (ORF) – Modernizacija opštinskih usluga, program Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar 2015 – Mart 2016 2015 2016
  Revizija učinka i evaluacija politike: Na istim ili paralelnim putanji? Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) 1-Dobra vladavina Jul 2014 –

  Oktobar  2015

  2014 2015
  Politika konkurencije u Srbiji – u čemu je problem? Evropski fond za Balkan 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar 2015 – Oktobar 2015 2015 2015
  Postizanje efikasnog praćenja i evaluacije politike (M&E) kroz dokaze koje pruža civilno društvo – Javna uprava i socijalna politika i zapošljavanje European Union, through the Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, under the Civil Society Facility Serbia Programme (CSF) 1-Dobra vladavina Decembar 2013

  Decembar

  2014

  2013 2014
  Think-Act-Impact: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji Ambasada Kraljevine Norveške, Embassy Fund 3-Regionalna politika, energetika i životna sredina Novembar 2013

  Januar

  2015

  2013 2015
  Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga Ambasada Francuske u Srbiji 1-Dobra vladavina Septembar – Decembar 2014 2014 2014
  Učešće OCD u procesu kreiranja politike u Srbiji: koje su opcije? Federal Foreign Office of the Germany (Stability Pact for South Eastern Europe) through the programme TRAIN run by the German Council on Foreign Relations (DGAP) 1-Dobra vladavina Mart 2014-

  Novembar

  2014

  2014 2014
  Think Tank program podrške mladim profesionalcima Fond za otvoreno društvo – Think Tank fund 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Januar – Avgust 2014 2014 2014
  Izrada backround dokumenta za rad na regionalnoj radionici o institucionalnim zahtevima i uspostavljanju procesa pridruživanja EU i pregovora o pristupanju EU Open Regional Fund (ORF), programme of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 1-Dobra vladavina Mart – Maj 2014 2014 2014
  Reforma koordinacije politika i Vlade – treća faza Imorgon Tanacsado Kft 1-Dobra vladavina Mart – Maj 2014 2014 2014
  Razvijanje mehanizama i kapaciteta za procenu uticaja strategija i politika Ministarstva unutrašnjih poslova SIPU International AB, Project Fund for Institutional Development (PROFID) funded by Swedish International Development Agency (Sida) 1-Dobra vladavina Avgust 2013-

  Januar 2014

  2013 2014
  Sistem za kreiranje politike u Srbiji i njegovo potencijalno poboljšanje u pogledu pregovora o pristupanju EU Nemački program za međunarodnu saradnju (GIZ) „Podrška pregovorima sa EU“ 1-Dobra vladavina Jun – Novembar 2013 2013 2013
  Povećanje učešća građana u cilju postizanja odgovorne Vlade u Srbiji USAID Judicial Reform and Government Accountability Project (JRGA) 1-Dobra vladavina Mart –

  Avgust 2013

  2013 2013
  Razvoj monitoringa i izveštavanje za Otvoreni regionalni fond – modernizacija opštinskih usluga (ORF-MMS) Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Otvoreni regionalni fond – Modernizacija opštinskih usluga 1-Dobra vladavina Mart –

  Jun 2013

  2013 2013
  Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji Evropski fond za Balkan 2-Unutrašnje tržište i konkurentnost Maj – Decembar 2012 2012 2012
  CEP i EPC na zajedničkom projektu jačanja kapaciteta Državne revizorske institucije USAID Judicial Reform and Government Accountability Project (JRGA) 1-Dobra vladavina Mart –

  Jun 2012

  2012 2012
  Kafe Evropa Delegacija EU u Srbiji (kroz EU info centar) 4-Europe&us Mart 2013 – traje 2013 2017
  Nazad na vrh