Uticaj pretpristupne pomoći EU (IPA) na osnaživanje administrativnih kapaciteta na Zapadnom Balkanu

Metarevizija Evropskog revizorskog suda

Evropski revizorski sud nedavno je objavio specijalni izveštaj o uticaju pretpristupne pomoći EU na jačanje administrativnih kapaciteta država Zapadnog Balkana.

U fokusu analize su projekti u oblastima vladavine prava i reforme javne uprave, čija se uspešnost u sprovođenju dovodi u direktnu vezu sa ocenom o stanju administrativnih kapaciteta. Opšti zaključak izveštaja jeste da je pretpristupna pomoć pozitivno doprinela jačanju administrativnih kapaciteta država korisnica, kao i da se podrška vladavini prava i reformi javne uprave kroz IPA projekte pokazala delimično održivom. CEP predstavlja nalaze izveštaja.

 

Nazad na vrh