• ENGENG
  • EU-28 Watch izveštaj

    Centar za evropske politike je učestvovao u ovogodišnjem izdanju EU-28 Watch, bazi podataka koja pruža uvid u trenutni diskurs država članica EU i kandidata za članstvo o pitanjima od značaja za dalji razvoj EU.

    Autori: Sena Marić
    1 2
    Nazad na vrh