• ENGENG
  • Kako do rezultata u javnim politikama?

    Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije?

    Autori: Milena Lazarević | Sena Marić
    1 2
    Nazad na vrh