Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije. Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvira u oblasti slobodnog kretanja robe, u skladu sa […]

Autori: CEP

Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije? U aktuelnim okolnostima nedovoljno konstruktivne opozicije na političkoj sceni, nedostatka kritičke javnosti i nezainteresovanosti građana da uzmu aktivnije učešće u društvenim zbivanjima, od organizacija civilnog društva (OCD) se očekuje da preuzmu odgovornost za iznošenje […]

Autori: CEP

Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU: Kako do rezultata za Srbiju

Ukoliko Srbija želi da pristupanju Evropskoj uniji priđe kao procesu u kojem će se izgraditi u sposobnu i kredibilnu državu članicu, a ne prosto kao projektu dostizanja statusa članice, moraće da iz temelja reformiše svoj sistem kreiranja (javne) politike. Da bi „govorila jednim glasom“ na složenoj sceni kreiranja politika EU i ostvarila maksimalne koristi od članstva […]

Autori: CEP

Studija: Civilno društvo i građani u procesu eksterne revizije

Vrhovne revizorske institucije karakteriše funkcionalna nezavisnost u odnosu na izvršnu vlast u vršenju eksterne kontrole trošenja sredstava iz budžeta i obezbeđivanja finansijski odgovorne vlasti. Istovremeno, u državama u tranziciji se, usled nedovoljno razvijenih eksternih mehanizama kontrole i neafirmisanosti koncepta finansijske odgovornosti vlasti, javlja pojačana potreba za uključivanjem građana i civilnog društva u nadzor nad javnim […]

Autori: CEP

Studija politike: Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji

I pored visokog nivoa usklađenosti sa pravom EU, Zakon o zaštiti potrošača iz 2010. godine doveo je do efektivnog pogoršanja zaštite potrošača u Srbiji. Ova Studija analizira probleme u institucionalnim mehanizmima koji su doveli do ovog pogoršanja, predlaže opcije politike koje treba razmotriti u budućim reformama potrošačke politike i daje niz preporuka za rešavanje postojećih […]

Autori: CEP

Siže politike: Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji

CEP je objavio siže politike (policy brief), izrađen je na osnovu sveobuhvatne Studije potrošačke politike u Srbiji: „Ka evropskom nivou zaštite potrošača u Srbiji,“ u okviru Regionalnog programa „Think and Link“ Evropskog fonda za Balkan. Iz ovog sižea: „Izborom opcije politike koja podrazumeva izmene postojećeg ZZP kako bi se pojačala uloga Tržišne inspekcije i prekršajnih sudova, kao […]

Autori: CEP

Analiza – Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji

Analiza „Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji: Implementacija preporuka i mera Državne revizorske institucije Srbije“ na metodološki sveobuhvatan način utvrđuje stanje sistema eksterne revizije u Srbiji, počevši od pravno-institucionalne analize, preko analize napretka u ovoj oblasti u kontekstu integracije Srbije u EU, do stanja implementacije preporuka i mera DRI i viđenja sistema od strane […]

Autori: CEP
1 2
Nazad na vrh