Poljoprivreda u Srbiji

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj održen je od 18. do 20. marta 2014. godine u Briselu. Delegaciji Republike Srbije su tom prilikom predstavljeni svi detalji pravne tekovine Evropske unije vezane za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja. S obzirom na važnost ovog poglavlja, ovaj članak se ukratko osvrće na najvažnije aspekte za uspešne pregovore u ovom poglavlju za Srbiju.

Autori: CEP

Civilno društvo u kreiranju politika

U današnje vreme širom sveta je primetna tendencija povećanja participacije građana u procesu kreiranja (javnih) politika i donošenja odluka, što je uzrokovalo nastanak termina deliberativna i participativna demokratija.

Autori: CEP

Nekonkurentnost srpske privrede

Prenosimo u celosti komentar Nebojše Lazarevića, direktora CEP-a, za list Politika.

Autori: CEP

Šta je urodnjavanje javnih politika (eng. gender mainstreaming) i zašto je bitno?

Evropska unija je priznata kao predvodnik u pogledu politike rodne ravnopravnosti.

Autori: Amanda Orza

Bezbednost hrane, GMO i zaštita tradicionalnih proizvoda u okviru pregovora sa EU

Bezbednost hrane je jedna od značajnijih politika Evropske unije, a naročito je bitna kad je u pitanju politika zaštite potrošača. Pravna tekovina EU je u ovoj oblasti vrlo široka i vodi se sloganom „od njive do viljuške“, koji upravo objašnjava da je Evropska unija svojim zakonodavstvom i politikama uredila ceo lanac proizvodnje, distribucije, prodaje, pa čak i konzumiranja hrane.

Autori: CEP

Pregovori sa EU i kreiranje politike u Srbiji

Prenosimo u celosti komentar Nebojše Lazarevića, direktora CEP-a, za list Politika.

Autori: CEP

Pregovori u poglavlju 30

Imajući u vidu nedavno zvanično otvaranje pregovora između Srbije i EU na međuvladinoj konferenciji u Briselu 21. januara i četiri eksplanatornih skrininga koji su održani u proteklom periodu , potreban je detaljniji opis pregovaračkog okvira, samih poglavlja kao i razjašnjenje položaja Srbije.

Autori: CEP

10 godina nakon Samita u Solunu

Ovog meseca se obeležava desetogodišnjica sastanka na kome su šefovi država Evropske unije postavili temelje savremenih odnosa ove organizacije sa zemljama Zapadnog Balkana, na događaju poznatijem kao Solunski samit. Zaključci sa ovog sastanka se evociraju kada želi da se naglasi predanost Evropske unije ideji proširenja na Zapadni Balkan. Međutim, značaj i težina ključnih poruka ovog samita se često preuveličavaju.

Autori: Sena Marić

Opasnost od ponovnog uvođenja viza u kontekstu integracije Srbije u EU

Putovanje bez viza u zemlje prostora Šengena počev od decembra 2009. godine građani Srbije vide kao najneposredniju korist od dosadašnjih ostvarenja u odnosima sa Evropskom unijom (EU). Međutim, nije prošlo mnogo vremena kada se kao pretnja bezviznom režimu pojavio fenomen „lažnih azilanata“ – građana Srbije koji traže iz ekonomskih razloga traže azil u razvijenim evropskim državama radi sticanja pogodnosti koje pruža azilni proces.

Autori: Sena Marić
1 2 3
Nazad na vrh