• ENGENG
 • Think Tank program podrške mladim profesionalcima

  OSF Think Tank Fund

   

   

   

  CEP-ova istraživačica Ksenija Simović radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society Foundations). Prvom studijaom „Slobodno kretanje robe i pregovori o članstvu Srbije u EU: Praktična pitanja, mogućnosti i izazovi u pogledu efikasne integracije Srbije na evropsko jedinstveno tržište“ identifikovani su potencijalni problemi u procesu harmonizacije zakona u oblasti slobodnog kretanja robe. Drugom studijom „Ispitivanje mogućnosti za bolje korišćenje pregovora za članstvo u EU za sticanje oznaka geografskog porekla za srpske poljoprivredne proizvode“ predstavljen je pregled mogućnosti za unapređenje srpskih poljoprivrednih proizvoda i obezbeđivanje njihovog boljeg plasmana na evropskom jedinstvenom tržištu kroz registraciju oznaka geografskog porekla na nivou EU.

  Istraživačke studije razmatraju relevantno EU i srpsko zakonodavstvo, kao i pojedine studije slučaja, uglavnom proučavajući načine na koje su se neke od najnovijih država članica bavile ovim relevantnim pitanjima tokom njihovih pregovora o članstvu.

  S obzirom da je ljudski kapital najveći adut za svaki think tank, Think Tank program podrške mladim profesionalacima ima za cilj da pomogne nezavisne istraživačke centre iz centralne i istočne Evrope da privuku diplomce koji su skoro završili magistarske i doktorske programe u društvenim i humanističkim naukama, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika. Program omogućava nezavisnim istraživačkim centrima da regrutuju mlade istraživače poreklom iz regiona koji su nedavno diplomirali na univerzitetima u zemljama OECD-a i finansira njihove istraživačke projekte, u trajanju do 6 meseci.

  Nazad na vrh