Podrška mladim profesionalcima

OSF

 

 

 

 

U okviru programa podrške mladim profesionalcima koji sprovodi Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, istraživačica Katarina Kosmina pridružila se timu CEP-a. Njen istraživački rad fokusiraće se na  analizu kapaciteta lokalnih samouprava za sprovođenje projekata u okviru IPA fondova.

Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih I humanističkih nauka, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

Nazad na vrh