• ENGENG
 • Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD Višegradske grupe i Zapadnog Balkana

  Kreiranje politika na Zapadnom Balkanu odlikuje slabo i nesistematsko uključivanje organizacija civilnog društva (OCD) dok sa druge strane, zemlje Višegradske grupe (V4) imaju naprednije sisteme kreiranja javnih politika, koji obezbeđuju veće učešće organizacija civilnog društva, a same OCD imaju jače kapacitete i iskustvo u tom pogledu. Ipak, održivo i efikasno uključivanje OCD u procese kreiranja javnih politika na osnovu činjenica dugoročni je cilj za oba regiona.

  Ovaj projekat će se baviti nedostacima sistema kreiranja javnih politika i jačanjem kapaciteta OCD iz država Zapadnog Balkana kroz učenje iz iskustva zemalja V4, kako bi se postiglo njihovo aktivnije uključivanje u kreiranje politika i zagovaranje povoljnijeg zakonskog okruženja za OCD na Zapadnom Balkanu.

  Kako?

  Putem razmene znanja i iskustva u regionu V4 i zajedno sa partnerima sa Zapadnog Balkana, kapaciteti i zagovarački potencijal organizacija iz oba regiona će biti podignuti kroz studijske posete, obuke i radionice. Stečeno znanje će biti dalje podeljeno sa 180 predstavnika organizacija civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Uključivanje i državnih službenika iz relevantnih institucija na Zapadnom Balkanu u ovaj projekat podići će njihovu svest i uticati na odgovornost u donošenju odluka.

  Ko?

  Projekat sprovode članice TEN mreže:

  Centar za evropske politike (CEP), Srbia
  Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Kosovo
  Vanjskopolitička inicijativa (VPI), Bosna i Hercegovina
  Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), Albanija
  Institut za evropske politike (EPI), Makedonija
  Institut Alternativa (IA), Crna Gora

  i partnerske organizacije iz zemalja Višegradske grupe:

  EUROPEUM – Institute for European Policy, Czech Republic
  Central European University, Hungary
  Slovak Governance Institute, Slovakia
  Fundacja IDEA Rozwoju, Poland

  Projekat je realizovan zahvaljujujući podršci Međunarodnog Višegrad fonda. 

  Nazad na vrh