• ENGENG
 • Partnerstvo za reformu javne uprave i javnih usluga u Srbiji – PARtnerships

  Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave fokusirajući se na građane, kao i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima. Radeći kako na nivou razvoja politika tako i na nivou zajednice, projekat će biti usmeren na poboljšanje kvaliteta i transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova.

  „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je dvogodišnji projekat koji realizuju Centar za evropske politike (CEP) i Evropski pokret u Srbiji (EPuS) kao glavni partneri na projektu. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera u Srbiji: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u Suboticai Novom Sadu,  Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru i Leskovcu.

  Ciljevi projekta:

  1. Da omogući aktivno učešće organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji u praćenju napretka RJU, kao i u kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje politike u ovoj oblasti.
  2. Da uspostavi dvosmernu komunikaciju između građana i nadležnih organa u oblasti RJU i javnih usluga, kroz prikupljanje informacija od građana o kvalitetu uprave i pružanju javnih usluga i obezbeđivanje reakcije nadležnih organa na osnovu njih.
  3. Da obezbedi pouzdane činjenice o zadovoljstvu građana trima različitim grupama najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima, koje su klučne u procesu pristupanja EU kada je u pitanju RJU.
  4. Da pruži preporuke zasnovane na činjenicama i doprinese procesu RJU kao i unapređenju kvaliteta javnih usluga u kontekstu pregovora o pristupanju EU.

  Projekat podržava:

  U.S. Agency for International Development (USAID/Serbia)

  Trajanje projekta:

  Maj 2016. – Maj 2018.

  Nazad na vrh