• ENGENG
  • Ka efektnijim administrativno-lobističkim kapacitetima Srbije u Briselu


    Ovaj istraživački projekat se bavi nedovoljno istraženom temom, koja se tiče administrativnih, diplomatskih, političkih i lobističkih kapaciteta Srbije usmerenih ka EU institucijama. Studija će istražiti trenutno stanje kapaciteta Srbije i glavne nedostatke. Takođe, pružiće preporuke za unapređenje kapaciteta, kako bi se obezbedio veći uspeh Srbije na njenom putu ka EU. Rezultati ove studije su usmereni ka srpskim donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama.

    Ovaj projekat finansira Think Tank Fund – Fondacija za otvoreno društvo, u okviru programa podrške mladim profesionalcima. U sklopu ovog programa, CEP timu se pridružio Strahinja Subotić koji će biti angažovan na istraživanju. Think Tank program podrške mladim profesionalacima nastoji da pomogne nezavisnim istraživačkim centrima iz Centralne i Istočne Evrope da privuku diplomce koji su nedavno završili master i doktorske programe društvenih i humanističkih nauka u inostranstvu, dajući im priliku da steknu iskustvo iz prve ruke u istraživanju politika.

    Nazad na vrh