• ENGENG
  • Efekti mehanizama EU za merenje napretka zemalja Zapadnog Balkana – BENČER

    Tokom 2017. godine, Centar za evropske politike, u saradnji sa partnerima iz TEN mreže, učestvuje u projektu BENCHER (Benchmarking for EU Reform – How effective?). Cilj ovog projekta je ispitivanje efikasnosti mehanizama EU za merenje napretka država Zapadnog Balkana (benchmarking). Pored toga, projekat nastoji da pruži doprinos razvoju benchmarking mehanizma kao podsticaja za reforme u ovim zemljama povezane sa procesom pristupanja EU. Projekat će se posvetiti razmeni znanja i iskustava između zemalja, i težiće napretku regionalne saradnje think tank-ova koji se bave integracijom u EU, uzimajući u obzir da partneri iz svih zemalja u regionu učestvuju u ovom projektu.

    Opis projekta je dostupan i na albanskom, bosanskommakedonskom, kao i na engleskom jeziku.

    Projekat finansira European fund for the Balkans.

    Nazad na vrh