Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB)

Cilj projekta je stvaranje Centra izvrsnosti za kreiranje javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana (Centre for Excellence on Policymaking Systems in the Western Balkans – CEPS WeB), u sklopu institucionalnog okvira koji pruža Think for Europe Network (TEN). Centar će biti orijentisan ka stvaranju potražnje i podizanju svesti o neophodnosti istraživanja i analiza javne politike na regionalnom nivou, kroz zajedničke istraživačke i zagovaračke aktivnosti. CEPS WeB će ukazati na regionalne aspekte sistema kreiranja politika, kao i procedure, pristupe i kapacitete koji su zajednički u regionu i koij prevazilaze nacionalne programe.

Projekat će trajati šest meseci i sastojće se iz serije aktivnosti čiji je cilj osmišljavanje CEPS WeB-a. Ove aktivnosti će se uglavnom odvijati kroz interaktivne radionice kojima će prisustvovati organizacije članice TEN mreže i njihovi saradnici. Javni događaji će biti organizovani poslednjeg meseca projekta, da bi se predstavio finalni proizvod zajedničkih napora tokom i između radionica – CEPS WeB pozicioni dokument. Pored toga, biće sprovedeno istraživanje komparativnih dobrih praksi u uspostavljanju centara izvrsnosti fokusiranih na sistem i proces kreiranja politika u Evropi i svetu.

Projekat sprovodi Think for Europe Network (TEN), a finansira se kroz Regionalni program za promociju istraživanja (RRPP). Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu na Univerzitetu u Frajburgu koordiniše i upravlja RRPP-om. Program u potpunosti finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koja je deo Saveznog ministarstva spoljnih poslova.

RRPP

Nazad na vrh