• ENGENG
 • Realizovani projekti

  Mreža 23

  Glavni ciljevi projekta Mreža 23 bili su: strukturisana koordinacija OCD u Makedoniji u pogledu praćenja i evaluacije sprovođenja zakonodavstva pokrivenog Pregovaračkim poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava podizanje kapaciteta…

  Think Tank program podrške mladim profesionalcima

  CEP-ova istraživačica Ksenija Simović (sada spoljna saradnica) radila je na izradi dve istraživačke studije u okviru programa podrške mladim profesionalcima pod pokroviteljstvom Think Tank Fund-a, Fonda za otvoreno društvo (Open Society…

  Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji

  Centar za evropske politike učestvovao je u Think and Link regionalnom projektu u okviru programa Envisioning Europe Evropskog fonda za Balkan, sa predlogom istraživanja Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji: Unapređenje…

  1 2 3
  Nazad na vrh