• ENGENG
  • Unutrašnje tržište i konkurentnost

    Drugo programsko područje se fokusira na preduslove za integraciju Srbije u unutrašnje tržište EU kao i na uslove u vezi sa konkurencijom, sa ciljem da doprinese razvoju dobro uređene tržišne ekonomije u Srbiji, okarakterisane konkurentnim tržištem i visokim nivoom zaštite potrošača. Srpska ekonomija i dalje oseća posledice nasleđenog sistema centralne planske ekonomije, sa nerazvijenom kulturom konkurencije i sveprožimajućim javnim sektorom koji guši privatnu inicijativu i investicije. Donosioci odluka u Srbiji često zanemaruju prisutne tržišne poremećaje, što je u velikoj meri protivno naporima Srbije ka integraciji u Jedinstveno tržište EU.

    U kontekstu pregovaračkih poglavlja ovo programsko područje uključuje: 1-4 – Četiri slobode (kretanje robe, radnika, usluga i zasnivanja, kapitala), 5 – aspekti javnih nabavki u vezi sa unutrašnjim tržištem, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Politiku konkurencije, 9 – Finansijske usluge, 11 – Poljoprivredu i ruralni razvoj, 17 – Ekonomsku i monetarnu politiku, 28 – Zaštitu potrošača i zdravlja, 29 – Carinsku uniju i 30 – Ekonomske odnose sa inostranstvom.

    Nazad na vrh