youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 6: Pravo privrednih društava

Ovo poglavlje uređuje pravila koja regulišu polje prava privrednih društava kako bi se ojačalo pravo osnivanja. Nekoliko direktiva uređuje ovu oblast i propisuje određene uslove za korišćenje pomenutog prava.

Kao što je navedeno u direktivama o pravu privrednih društava, odredbe se tiču mera bezbednosti za zahteve obaveznog obelodanjivanja, ograničenja po pitanju isteka važenja obaveza preuzetih od strane kompanija, ograničenja osnova za ukidanje javnih i privatnih društava sa ograničenom odgovornošću, obaveze obelodanjivanja u pogledu filijala itd.

Druge odredbe koje uređuju ovu oblast propisuju pravila zaštite deoničara i kreditora, prekogranična spajanja, unapređenje transparentnosti i zaštitu manjinskih deoničara. Određeni evropski pravni entiteti, kao što su Evropska ekonomska interesna grupa (EEIG) i Evropska kompanija (Societas Europas, SE) su takođe propisani u okviru pravnog poretka EU.

Direktiva o pravima deoničara pruža neophodan minimum standarda za korišćenje prava deoničara, dok preporuke Komisije, konkretno njih četiri, postavljaju korporativne principe u vezi sa novčanim naknadama i položajem neizvršnih direktora i upravnih odbora.

U oblasti knjigovodstva i revizije, acquis reguliše procene pravila i forme bilansa stanja, računa dobitaka i gubitaka, kao i zahteve revizije, obaveze obelodanjivanja i publikovanja itd. Direktiva o statutarnoj reviziji zahteva uspostavljanje nezavisnog sistema javnog nadzora.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme