youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 5: Javne nabavke

Generalni principi koji regulišu oblast javnih nabavki potiču iz Ugovora i sudske prakse Evropskog suda pravde putem načela transparentnosti, jednakog tretmana, slobodne konkurencije i nediskriminacije. Sve procedure nabavki, uključujući i one koje ne ulaze u okvire EU direktiva o nabavkama, odnosno nabavke koje su ispod praga EU ili nisu njen predmet, kao što su koncesije na usluge ili privatno-javna partnerstva, pokrivene su ovim principima.

Direktiva 2004/18/EC, u vezi s tzv. “tradicionalnim ugovarateljima” (“klasični sektor”) i Direktiva 2004/17/EC koja se tiče ovlašćenih tela koja deluju u oblastima voda, energije, transporta i poštanskih usluga (“sektor usluga”), koordinišu dodelu javnih ugovora (javni radovi, javna snabdevanja i ugovori o javnim uslugama). Koordinacija procedura za davanje javnih ugovora od strane ovlašćenih tela u polju odbrane i bezbednosti je propisana Direktivom 2009/81/EC.

Ovlašćena tela i obuhvaćeni ugovori, aplikacioni prag kao i konkretni izuzeci, definišu domet primene direktiva. Kako bi se osiguralo potpuno poštovanje generalnih principa potrebno je postaviti specifične kriterijume. Oni uključuju tehničke karakteristike i dokumente ugovora, različite tipove procedura nabavki, reklamiranje i transparentnost, kao i vođenje procedure koja podrazumeva kvalitativnu selekciju i dodelu ugovora. Nadmetanja u dizajnu kao i koncesije za javne radove u “klasičnom sektoru” podležu ovim specifičnim uslovima.

Kontakt osoba u CEP-u:

Nebojša Lazarević - nebojsa.lazarevic@cep.org.rs

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme