youtube

Twitter

facebook

Politike

Politike su u ovom meniju organizovane prema pregovaračkim poglavljima za članstvo u EU, kao što je to bio slučaj u pretpristupnim pregovorima između Hrvatske i Evropske unije.

Ukupno, politike se sastoje od 35 pregovaračkih poglavlja (33 politike, institucionalni odnosi i “ostalo”).

U meni su trenutno uključena samo poglavlja pokrivena ekspertskim znanjem članova tima i saradnika CEP-a. CEP ima ambiciju da dodatno razvije svoj portfolio i da, u krajnjem, obuhvati sva polja politika EU. 

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme