• ENGENG
 • WeBER platforma

  CEP je koordinator konsultativne WeBER platforme u kojoj učestvuju organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana. Ovom regionalnom platformom promovišemo i unapređujemo dijalog sa relevantnim institucijama o procesu reforme javne uprave (RJU), koji se odvija uporedo u državama Zapadnog Balkana. Platforma predstavlja prvu i jedinu inicijativu da se na regionalnom nivou osmisli sveobuhvatan mehanizam za učešće organizacija u dijalogu o RJU. Preciznije, WeBER platforma: 

  1. obuhvata sve zainteresovane organizacije koje žele da učestvuju u praćenju i dijalogu o RJU, nezavisno od veličine ili uticaja koje ostvaruju u svom radu,
  2. oslanja se na bazu znanja koju članice Platforme stvaraju kroz nezavisno istraživanje i praćenje RJU u cilju učešća u ovom dijalogu, i
  3. diskusijama o RJU donosi jedinstvenu perspektivu organizacija civilnog društva (i indirektno šire javnosti).

  Suštinski, WeBER platforma je mesto za konsultacije i dijalog o RJU na osnovu istraživanja i činjenica, koji se odvija između civilnog društva, predstavnika relevantnih državnih institucija, i regionalnih i međunarodnih organizacija (kao što su Evropska komisija, Regionalna škola za javnu upravu – ReSPA, Regionalni savet za saradnju– RCC, itd.). Održavanje konsultacija i dijaloga nalazi podršku kroz PAR Monitor – razvoj i primenu nezavisne metodologije za praćenje RJU i objavljivanje izveštaja o praćenju.

  Posetite WeBER internet stranicu!

  Nazad na vrh