• ENGENG
  • Platforma za praćenje ERP-a i ESRP-a

    Centar za evropske politike potpisnik je Platforme za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi (ERP) i za praćenje sprovođenja primene Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) za period 2018-2020. Na sastanku održanom 12. septembra u Beogradu, Vlada Republike Srbije i predstavnici četri organizacije civilnog društva u okviru Nacionalnog konventa o EU (NKEU) – Centar za evropske politike, Fondacija Centar za demokratiju, Evropski pokret u Srbiji i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) potpisale su ovaj dokument i time se obavezale da će zajednički raditi na unapređenju prioriteta obuhvaćenih Platformom.

    ERP i ESRP, kao glavne mehanizme za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošlјavanja u procesu evropskih integracija, zajednički su pokrenuli Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i NKEU.

    Nazad na vrh