• ENGENG
 • Okrugli sto „Otvorena pitanja (re)organizacije državne uprave – izmene ZDU“

  Okrugli sto „Otvorena pitanja (re)organizacije državne uprave – izmene ZDU“ otvorio je brojna pitanja, među kojima su:

  – standardizacija i tipologija organizacionih oblika i upravnih poslova,

  – pitanja relacija između organa, saradnje, koordinacije i nadzora nad radom,

  – unutrašnja organizacija, dekoncentracija i delegiranje ovlašćenja i odgovornosti.

  Imajući u vidu da su u toku izmene Zakona o državnoj upravi u delu koji se odnosi na unapređenje učešća civilnog društva u zakonodavnom procesu kroz jačanje konsultativnog procesa i saradnje sa zainteresovanim stranama tokom pripreme zakonskih akata, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pokrenulo inicijativu za sagledavanje primene i ostalih odredbi ovog zakona koji je u primeni poslednjih 10 godina.

   

  Okrugli sto je organizovao MDULS u okviru projekta „Podrška implementaciji Strategije i Akcionog plana reforme javne uprave u Srbiji kroz izmene Zakona o državnoj upravi“ koji se realizuje uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije, i u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) i Pricewaterhouse Coopers (PwC).

   

  Nazad na vrh