• ENGENG
 • Okrugli sto sa OCD i visokoškolskim institucijama o „Okviru politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi Srbije“

  26 maj 2017 – Okrugli sto sa predstavnicima relevantnih OCD i visokoškolskih institucija o Okviru politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi Srbije je održan danas.

  Učesnicama i učesnicima su najpre predstavljene mere predviđene ovim Okvirom: proširenje opsega službeničkog sistema, uspostavljanja integrisanog sistema upravljanja ljudskim resursima i privlačenje kvalitetnih kandidata kroz unapređenje procesa zapošljavanja zasnovanog na kompetencijama i privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova kroz unapređenje sistema karijernog i profesionalnog razvoja zasnovanog na istom principu, jačanje odgovornosti i integriteta državnih službenika kao i uspostavljanje funkcionalnog informacionog i jačanje institucionalnog okvira za upravljanje ljudskim resursima.

  Nakon predstavljanja, usledila je diskusija.  Posebno su pohvaljene su mere predviđene Okvirom koje ciljaju na transparentno zapošljavanje koje će biti bazirano na kompetencijama. Debatovalo se i o merama koji predviđaju depolitizaciju unutar državno-službeničkog sistema, kao i o zapošljavanju mladih. Učesnice i učesnici su mogli da postavljuju pitanja i razjasne svoje nedoumice u vezi sa merama predviđenim Okvirom politike.

  Okvir je predstavljen i državnim organima 27. aprila, o čemu možete čitati u ovoj vesti.

  Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta tehničke podrške Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Unapređenje reforme javne uprave kroz modernizaciju sistema upravljanja ljudskim resursima. Projekat se realizuje u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

  Nazad na vrh