• ENGENG
 • Održan konsultativni sastanak „Otvorena uprava – dostignuća i izazovi“

  19. septembar 2017. – U prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, Centar za evropske politike je, u okviru saradnje sa Partnerstvom za otvorenu upravu (POU), održao konsultativni sastanak „Otvorena uprava – dostignuća i izazovi“.

  Cilj sastanka je bio zajedničko sagledavanje trenutnih dostignuća i izazova u sprovođenju reformi u šest oblasti od značaja za otvorenu upravu: učešće javnosti, pristup informacijama, otvoreni podaci, integritet vlasti, fiskalna transparentnost i javne usluge.

  Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike, otvorila je sastanak podsećajući na značaj Partnerstva za otvorenu upravu i ulogu CEP-a kao „aktivnog posmatrača” koji prati i izveštava o napretku Srbije u otvaranju uprave.

  Katarina Kosmina, istraživačica CEP-a, podsetila je da proces otvaranja uprave zahteva kontinuiranu saradnju i konstruktivni dijalog između predstavnika/ca civilnog društva i državnih institucija.

  Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija uveo je učesnike u diskusiju i pružio detaljan uvid u otvaranje uprave u Srbiji. On je upozorio da, iako su trendovi takvi da se ide ka sve većoj liberalizaciji pristupa podacima, postoje i trendovi da se dostupnost podataka opet ograniči. Za to se koriste brojni, i opravdani i neopravdani razlozi. Uglavnom se kao razlozi pominju borba protiv terorizma i bezbednost građana, naveo je on.

  Dragana Bajić, mlađa istraživačica CEP-a, ukratko je predstavila aktuelno stanje, planove i POU obaveze Srbije u oblastima od značaja za otvorenu upravu. Nakon toga, sa učesnicima/cama je organizovana je diskusija u manjim grupama, podeljenim po navedenim oblastima. Okupivši predstavnike civilnog društva i sa centralnog i sa lokalnog nivoa, sastanak je omogućio dinamičniju diskusiju i ocenu stanja otvorenosti uprave širom Srbije.

  Budući da su navedene oblasti deo Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative POU za 2016-2017. godinu, koji Vlada Srbije trenutno sprovodi, događaj je poslužio za prikupljanje stavova i komentara predstavnika/ca civilnog društva i državnih organa u svrhu izrade nezavisnog izveštaja o sprovođenju AP.

  Cilj Partnerstva za otvorenu upravu je da obezbedi da vlade sprovode obaveze iz akcionih planova kako bi se dostigli zadovoljavajući nivoi transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije, kao i upotrebe novih tehnologija za jačanje sistema upravljanja. Centar za evropske politike u Srbiji funkcioniše kao Nezavisni mehanizam za izveštavanje (NMI). NMI u okviru ove inicijative ocenjuje razvoj i implementaciju nacionalnih akcionih planova radi podsticanja dijaloga između zainteresovanih strana i jačanja odgovornosti.

   

  Nazad na vrh