youtube

Twitter

facebook

Milena Lazarević, programska direktorka

Milena Lazarevic, CEPKao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorosova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

Kontaktirajte je na:

E: milena.lazarevic@europeanpolicy.org

Ranka Miljenović, izvršna direktorka

Ranka Miljenovic, CEPRanka obavlja funkciju izvršne direktorke u Centru za evropske politike od februara 2017. Od jula 2014. bila je na poziciji više projektne menadžerke u CEP-u. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u Evropskoj uniji, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede i bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 „Preduzetništvo i industrijska politika“. Kao stipendistkinja Ambasade Velike Britanije, u 2012. godini stažirala je u Kancelariji gradonačelnika Londona (Greater London Authority). Godinu dana bila je i mentor stažistkinji USAID BEP projekta u Ministarstvu privrede. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, gde trenutno završava i master studije međunarodne politike. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.

Kontaktirajte je na:

E: ranka.miljenovic@cep.org.rs 

Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

Dusan Protic - CEP

Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.

Kontaktirajte ga na:

E: dusan.protic@cep.org.rs

Nataša Ristić, Savetnica za komunikacije

Nataša RistićNataša se bavi komunikacijama i odnosima sa javnošću i specijalizovala se za strateške komunikacije u javnom i nevladinom sektoru. Nakon završenih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, od 2000. godine radi u dnevnom listu Danas. Nakon sticanja zvanja magistra iz oblasti ljudskih prava na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, počinje da radi kao savetnik u Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose, a nakon toga i u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Kao direktor za komunikacije u USAID MEGA programu radila je do 2010. godine, nakon čega postaje ekspert na projektima EU u Srbiji, u oblastima lokalnog ekonomskog razvoja, socijalne inkluzije, ljudskih prava, EU integracija, rodne ravnopravnosti, dobrog upravljanja, izgradnje kapaciteta institucija i javnog zdravlja. Radila je za UNDP, UN Women, UNICEF, Eptisu, GIZ, SDC, JICA. Godine 2011. osnovala je Agenciju za komunikacije i odnose s javnošću Practive. Govori engleski, italijanski i španski jezik. Udata je i majka jednog deteta.

Leopold Rollinger, Projektni menadžer

Leopold RollingerLeopold je stručnjak za planiranje i sprovođenje projekata i ima višegodišnje iskustvo u ostvarivanju predviđenih projektnih i programskih ciljeva uz upotrebu postojećih i osmišljavanje/korišćenje novih alata, pristupa i metoda. U Centru za evropske poltike angažovan je kao menadžer trogodišnjeg regionalnog projekta „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER). Od 2004. godine, u okviru različitih programa koje je podržavala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), aktivno je radio na uključivanju građana u proces donošenja odluka, jačanju kapaciteta javnih institucija i organizacija civilnog društva. Sarađivao je i na projektima i aktivnostima koje su podržavali UNDP, EU i drugi donatori, direktno ili kroz angažovanje u okviru OCD. Imajući u vidu želju da doprinese uključivanju građana i njihovih udruženja u proces donošenja odluka, od 2013. do kraja 2015. bio je menadžer Programa za razvoj civilnog društva u Građanskim inicijativama. Diplomirao je komunikacije u Beogradu. Oženjen je i ima ćerku.

Kontaktirajte ga na:

E: leopold.rollinger@cep.org.rs 

Milan Vujović, projektni menadžer

Milan se pridružio timu CEP-a u januaru 2016. Pre toga je radio 11 godina u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, na poslovima pravnog savetovanja u okviru preduzetničkog servisa, edukaciji i mentoringu, programima podrške sektoru MSPP i međunarodnim projektima. Tokom višegodišnjeg rada na projektima sarađivao je sa mnogim međunarodnim organizacijama, među kojima su JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju), USAID, SPARK (Holandija), GIZ (Nemačka), UNIDO ITPO Italy, Unioncamere, ICE (Italija), BIP (Norveška) itd. Milan je završio obuku „Profesionalni razvoj za pridruživanje“, u okviru programa „Govorite evropski“, u Evropskom institutu za javnu administraciju u Mastrihtu (European Institute for Public Administration-EIPA) 2011. godine. Po završetku Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu radio je kao advokatski pripravnik, potom u Privrednoj komori Beograda i Agenciji za duvan. Ima položen pravosudni ispit. Govori engleski i italijanski jezik.

Kontaktirajte ga na: milan.vujovic@cep.org.rs

Miloš Đinđić, viši istraživač

Milos Djindjic - CEP

Miloš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je završio i master studije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije. Institucije i procedure Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom izučavao je u okviru programa Leadership Development Programme Koledža Evrope i Evropskog fonda za Balkan, kao i FutureLab Europe inicijative organizacija civilnog društva okupljenih oko Evropske alijanse za demokratsko građanstvo. Stažirao je i volontirao u više stranih i domaćih organizacija, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Političku akademiju Austrijske narodne partije, Nacionalni demokratski institut i Evropski fond za Balkan. Alumnista je Beogradske otvorene škole, kao član XVI generacije studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Član tima CEP-a postao je u martu 2012. godine kao projektni asistent, da bi potom nastavio angažman kao istraživač. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Kontaktirajte ga na:

E: milos.djindjic@cep.org.rs

Sena Marić, viša istraživačica

Sena Maric, CEPSena se pridružila CEP timu u maju 2013.godine, kao istraživačica programskog područja Dobra vladavina, baveći se prevashodno temama reforme javne uprave i kreiranja javnih politika u Srbiji u kontekstu pregovora za članstvo u EU. Od 2015. je zadužena za razvijanje programskog područja Europe&Us. Takođe je angažovana kao spoljna saradnica na istraživanjima u vezi sa politikom proširenja EU kao i politikama migracija i azila. Povremeni je dopisnik dnevnog lista   „Danas“. Ranije je radila u Evropskoj inicijativi za stabilinost (ESI) u Briselu, na projektima vezanim za politiku vizne liberalizacije EU prema zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Takođe, u Briselu je imala petomesečnu praksu u Evropskoj komisiji, na programu pružanja pravne i tehničke pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u oblastima nauke i energije. Sena je završila napredni Master program Koledža Evrope u Brižu u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa EU, sa stipendijom Vlade Republike Francuske. Diplomu osnovnih studija stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, a bila je polaznica XVII generacije Beogradske otvorene škole (BOŠ). Govori engleski, francuski i španski jezik.

Kontaktirajte je na:

E: sena.maric@cep.org.rs 

Twitter: @senamaric

Stefan Šipka, istraživač

Stefan ŠipkaStefan je završio osnovne i master studije na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet političkih nauka/smer međunarodni odnosi (master modul: studije mira). Takođe je završio dvogodišnji Erasmus Mundus master iz nauke, politike i upravljanja životnom sredinom na Centralnoevropskom univerzitetu - Budimpešta, Univerzitetu u Lundu - Švedska i Egejskom univerzitetu - Grčka (uz učešće Univerziteta u Mančesteru - UK). Stefan je takođe završio staž u političkoj sekciji Delegacije EU u Srbiji, mađarskoj Nacionalnoj agenciji za upravljanje otpadom i NVO „Grupa 484“  od kojih je svaki trajao po šest meseci. Od 2013. godine Stefan radi kao istraživač u Centru za evropske politike (CEP), usmeren prvenstveno na politike Srbije, EU i njihov međusobni odnos u oblasti zaštite životne sredine. Osim srpskog, služi se engleskim i ima srednji nivo nemačkog jezika.

Kontaktirajte ga na:

E: stefan.sipka@cep.org.rs

Katarina Kosmina, istraživačica

Katarina Kosmina, CEPKao stipendistkinja fondacije Šelbi Dejvis, Katarina je diplomirala na Univerzitetu Nortvestern u Čikagu, na smerovima za Međunarodne studije i Film (double major program). Tokom osnovnih studija jedan semestar je završila na univerzitetu Sajensis po (Sciences Po) u Parizu, a master Međunarodnih odnosa i evropskih studija završila je na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Katarina je tokom osnovnih studija radila kao istraživačica u Centru za studije prisilnih migracija (CFMS), a zatim kao asistent arhivar na projektu arhive Jugoslavije u Arhivi otvorenog društva u Budimpešti. Katarina se pridružila timu CEP-a kao dobitnica istraživačke stipendije Think tank fonda u okviru Fonda za otvoreno društvo. Katarina je posebno zainteresovana za interdisciplinarna istraživanja i vizuelizaciju podataka. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i španskim jezikom.

Kontaktirajte je na:

E: katarina.kosmina@cep.org.rs

Vladimir Mihajlović, istraživač

vladimir mihajlovicVladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u reformi javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima i reorganizaciji uprave. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP, gde je učestvovao u istraživanjima u oblasti reforme javne uprave i kreiranja i koordinacije javnih politika. Trenutno je angažovan od strane Svetske banke kao konsultant u procesu podrške reformi sistema plata u javnom sektoru. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

 Kontaktirajte ga na:

vladimir.mihajlovic@cep.org.rs 

Dragana Bajić, mlađa istraživačica

Dragana Bajic, CEPDragana ostvaruje istraživački rad u okviru programskih oblasti Dobra uprava i Europe&us. U aprilu 2016. bila je polaznica RRPP Istraživačke akademije – sveobuhvatnom treningu o istraživačkim metodama u društvenim naukama za mlađe istraživače sa Zapadnog Balkana. Godine 2015. završila je letnju školu Jagelonskog univerziteta u Krakovu Democracy, Expertise and Power: Making a New Europe in the Era of Globalisation, predstavivši temu "The EU's Enlargement Agenda as a Tool for Ensuring Democratisation and Stability in the Western Balkans". Tokom studija stažirala je u drugim think tank organizacijama i provela je nekoliko meseci u srpskom sedištu međunarodne medijske mreže EurActiv, gde je izveštavala o evropskoj politici i temama vezanim za integraciju Srbije u EU. Dragana je posebno zainteresovana za proces proširenja Evropske unije. Diplomu mastera prava evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad "The Principle of Good Neighbourliness in the EU Enlargement Context: How Strict Conditionality for Serbia?" Završila je osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski jezik. Bavi se lingvistikom i lekturom. CEP timu se pridružila u julu 2014.

Kontaktirajte je na:

E: dragana.bajic@cep.org.rs

Katarina Tadić, mlađa istraživačica

Katarina TadićKatarina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, nakon čega je završila master studije iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu Bolonja. Tokom master studija stažirala je u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj javnih politika, gde je sprovela istraživanje o ulozi Ombudsmana u procesu demokratizacije Kosova. Katarina je dve godine, u periodu između osnovnih i master studija, radila kao spoljna saradnica u Fondaciji Friedrich Ebert, na projektima vezanim za političku edukaciju, rodnu ravnopravnost i evropske integracije. Osim toga, uspešno je završila Trening za trenere i predavače, koji je FES organizovao 2013. godine na temu tranzicione pravde i EU integracija. Potom je, 2014. godine, učestvovala u Albahovoj letnjoj školi u Beogradu gde je izučavala institucije i politike Evropske unije. U međuvremenu je pisala članke za portale Kosovo 2.0, Balkanist, European Western Balkans. Katarina se pridružila CEP-u u decembru 2015. Govori engleski i ima radno znanje ruskog jezika. 

Kontaktirajte je na:

E: katarina.tadic@cep.org.rs 

Jovana Knežević, projektna asistentkinja

jovana knezevicJovana je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na modulu Evropske integracije. Prethodno radno iskustvo ima u oblasti praćenja filantropije, socijalnih promena kao i socijalno odgovornog poslovanja na području Zapadnog Balkana, stečeno u organizaciji Catalyst Balkans. Jovana je polaznica III generacije Akademije liberalne politike u okviru Libertarijanskog kluba Libek, i učesnica Omladinske škole aktivizma Inicijative za društvenu odgovornost. Članica je alumni zajednice programa Future Leaders Exchange (FLEX) u okviru kojeg je završila godinu dana srednjeg obrazovanja u SAD-u. Svoje školovanje planira da nastavi u oblasti upravljanja projektima koje finansira Evropska unija i međunarodnog razvoja i menadžmenta. Jovana tečno govori engleski jezik i nastoji da unapredi znanje nemačkog jezika. Centru za evropske politike pridružila se je u julu 2015. godine, nakon obavljenog dvomesečnog stažiranja.

Kontaktirajte je na:

E: jovana.knezevic@cep.org.rs

Simona Zimonjić, asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja

Simona ZimonjićSimona je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na odseku za novinarstvo i komunikologiju, u spetmebru 2016. Trenutno pohađa multidisciplinarne master studije Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost na Univerzitetu u Beogradu. Tokom osnovnih studija šest meseci je stažirala u konsultantskoj agenciji Right PR Media. Aktivna je članica Rotarakta od svoje 18. godine a trenutno je na funkciji predstavnika Srbije u Evropskom Rotarakt informacionom centru. Govori srpski, engleski, francuski i španski jezik.

Kontaktirajte je na:

E: simona.zimonjic@cep.org.rs

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade Today is #WorldWaterDay Water is source of life on our planet and we need to protect it. Learn something about the… https://t.co/D2Si1cT2g8
CEPBelgrade Employees of the #EU delegation in Belgrade marked the first anniversary since the horrific Brussels Attacks. https://t.co/ny7nlaSgSG
CEPBelgrade RT @Green_Europe: Ahead of #EU60 EEB calls for #FutureofEurope to focus on environment, with @CoHedegaard @JanezPotocnik22 and others https…

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme