• ENGENG
  • Nalazi i preporuke za uspostavljanje sistema upravljanja učinkom u javnoj upravi Srbije

    U cilju daljeg unapređenja sistema upravljanja učinkom u javnoj upravi, kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave i bitnijih aspekata u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u okviru projekta „Promocija reforme državne uprave kroz modernizaciju sistema upravljanja ljudskim resursima“, koji se realizuje uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije i u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) i Pricewaterhouse Coopers (PwC), pripremilo nacrt nalaza i preporuka za uspostavljanje sistema upravljanja učinkom u javnoj upravi Republike Srbije.

    Predlozi daljih pravaca reforme upravljanja učinkom razmotrili su se sa predstavnicima svih državnih organa na okruglom stolu koji je održati u utorak, 20. jun 2017.

    Učešće na okruglom stolu su uzeli donosioci odluka, državni sekretari i sekretari ministarstava, kao i direktori i pomoćnici direktora zaduženi za strateško planiranje u organima u sastavu, posebnim organizacijama i službama Vlade.

    Nazad na vrh