• ENGENG
  • Treći sastanak WeBER platforme

    Treći sastanak platforme će služiti za konsultacije civilnog društva sa državnim vlastima, regionalnim akterima i akterima EU o reformi javne uprave (RJU) radi daljnjih regionalnih konsultacija o monitoringu koji se obavlja u okviru WeBER projekta. Na sastanku će se razmatrati i perspektiva održivosti WeBER platforme i PAR Monitor-a.

    Agendu događaja možete pronaći ovde.

    Projekat WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) je trogodišnji projekat koji finansira EU i ko-finansira Kraljevina Holandija. Više o projektu možete pronaći ovde.

    Nazad na vrh