• ENGENG
 • Srbija u Briselu: između aktivnog sagovornika i pasivnog posmatrača?

  Centar za evropske politike (CEP) organizuje panel-diskusiju pod nazivom „Srbija u Briselu: između aktivnog sagovornika i pasivnog posmatrača?“, koja će se održati u četvrtak 28. septembra 2017. od 10 do 12 časova.

  Ovim događajem želimo da ukažemo na neophodnost Srbije da zadrži i dodatno unapredi sliku profesionalne i znanjem potkovane administracije kakvu trenutno uživa u Briselu, imajući u vidu ubrzanje procesa pristupanja EU, sa jedne strane, i zabrinjavajućeg trenda odliva kvalitetnih kadrova iz državne uprave, sa druge strane.

  Na događaju će takođe biti predstavljena studija CEP-a o lobističkim i administrativnim kapacitetima Srbije za zastupanje interesa prema institucijama EU, čiji nalazi ukazuju da Srbija ima odličnu polaznu osnovu, uhodane institucionalne mehanizme, kompetentan kadar, ali i da postoji utemeljena bojazan da bi postojeći sistem mogao da se ugrozi ukoliko se dodatno ne uloži u unapređenje postojećih kapaciteta, posebno u pogledu kadrova.

  Učešće na diskusiji su potvrdili Andor Deli, poslanik Evropskog parlamenta kao i Duško Lopandić, ambasador, bivši šef Misije Srbije pri EU. Strahinja Subotić, mlađi istraživač CEP-a, predstaviće istraživanje i studiju na kojoj je radio uz podršku Fonda za otvoreno društvo. Diskusiju će moderirati Sena Marić, viša istraživačica CEP-a.

  Nazad na vrh