• ENGENG
 • Sektorska budžetska podrška u sektoru reforme državne uprave

  Koncept, osnovni principi, sprovođenje i praćenje

  Radionica na temu monitoringa sprovođenja sektorske budžetske podrške za članove SEKO (Sektorske organizacije civilnog društva) konzorcijuma održaće se u prostorijama Beogradske otvorene škole 30. novembra.

  Učesnici će se na sastanku bliže upoznati sa terminologijom i definicijom sektorske budžetske podrške (SBP), SBP interventnom logikom (sfere kontrole i uticaja, veza sa strateškim dokumentima) i definisanjem indikatora, kao i sa okvirom za analizu rizika za SBP.  Učesnici će imati i priliku da se upoznaju kako funkcioniše sektorski monitoring u praksi, šta je sektorski reformski ugovor kao i kako se on sprovodi.

  Na ovoj radionici planirane su i kratke vežbe o konstrukciji RJU SBP interventne logike i analizi kvaliteta indikatora i dodeljivanju indikatora različitim nivoima RJU intravertne logike, proceni oslobađanja varijabilnih tranši na primeru RJU i identifikovanju aranžmana za sektorski monitoring.

  Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa korišćenjem pomoći iz IPA II na ovaj način.

  SEKO je inicirala Kancelarija za evropske integracije (danas Ministarstvo za evropske integracije) 2011. godine kao mehanizam saradnje civilnog društva i javnog sektora u pogledu planiranja i programiranja sredstava međunarodne razvojne pomoći, kao i njihovog praćenja i izveštavanja. U okviru SEKO mehanizma, CEP je jedna od pet vodećih organizacija koje pokrivaju oblast reforme državne uprave, i na taj način ostvaruje saradnju sa javnim sektorom u cilju uspešnog korišćenja sredstava međunarodne razvojne pomoći. 

  Nazad na vrh