• ENGENG
  • Sednica Radne grupe NKEU za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja (Poglavlje 28)

    U sredu, 19. septembra, u Kongresnoj sali hotela Putnik u Novom Sadu, održaće se sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u pregovaračkom poglavlju 28 (zaštita potrošača i zaštita zdravlja).

    Tema sednice će biti analiza konačne Pregovaračke pozicije za pregovaračko poglavlje 28, sa posebnim naglaskom na komentare koje je Evropska komisija dostavila kao odgovor na nacrt Pozicije, a koji se odnose na oblast zaštite zdravlja. Tema sednice će biti i tekuća pitanja u vezi sa pripremom za predstojeće otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja.

    Sednici će prisustvovati predstavnik Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, zadužen za pregovaračko poglavlje 28, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (MTT), Ministarstva zdravlja i predstavnici Skupštinskog odbora za evropske integracije i Odbora za zdravlje i porodicu.

    Nazad na vrh