• ENGENG
 • Reforma javne uprave i proširenje EU – Perspektiva balkanskog civilnog društva

  WeBER Advocacy Event

  Na ovom događaju će se govoriti o važnosti uključivanja civilnog društva u reformu javne uprave (RJU) na Balkanu, ali i značaju otvorenosti i transparentnosti dijaloga o ovoj temi. Predstavljajući neke od ključnih dostignuća WeBER projekta, događaj će nastojati da odgovori na pitanja kako nacionalne vlade vide ulogu civilnog društva u RJU-u, kakav je stav Evropske komisije o RJU-u u procesu proširenja, a posebno o uključivanju civilnog društva i na koji način je civilno društvo do sada uključeno, kao i šta se može učiniti kako bi se podstakao i ojačao dijalog između OCD, vlada, regionalnih organizacija i institucija EU.

  Na događaju će govoriti Damjan Mančevski, ministar informacijskog društva i državne uprave Republike Makedonije, Bernard Brunet, šef odeljenja Tematska podrška, monitoring i evaluacija – DG NEAR, Evropska komisija, Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a i projektna menadžerka WeBER projekta, Fisnik Korenica, izvršni direktor GLPS Priština, Corina Stratulat, viša politička analitičarka, European Policy Centre (moderatorka). Kratke prezentacije eksperata će biti praćene interaktivnom diskusijom sa publikom.

  Izgradnja snažnih i efikasnih mreža tokom procesa pridruživanja EU je preduslov za efektivnu integraciju i demokratsku konsolidaciju. Naročito u oblasti RJU, OCD igraju ključnu ulogu u vršenju pritiska na vlade da nastavi da primenjuje često bolne i nepovoljne reforme. Na Balkanu, saradnja OCD-a širom regiona u oblasti RJU je omogućio WeBER – Monitoring RJU na Zapadnom Balkanu.

  Nazad na vrh