• ENGENG
 • Radionica o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga u procesu reforme javne uprave

  Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP) organizuju dvodnevnu interaktivnu radionicu o kvalitetu i dostupnosti javnih usluga u procesu reforme javne uprave koja će biti održana 20. i 21. oktobra u Nišu.

  Radionica je deo dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave” finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a koji realizuju EPuS i CEP. Projekat se realizuje u saradnji sa još 12 partnera: Pro-Pozitiv, Protecta – Niš, Timočki omladinski centar i 9 članica Mreže EPuS-a (Subotica, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Lazarevac, Valjevo, Kraljevo, Kruševac, Novi Pazar, Leskovac).

  Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave (RJU) koja je usmerena na građane, uključivanjem organizacija civilnog društva u praćenje napretka RJU kako bi doprineli kreiranju kvalitetnih, na činjenicama zasnovanih predloga za unapređenje ove politike u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Namera je da se unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža svojim građanima uspostavljanjem dvosmerne komunikacije između građana i nadležnih državnih organa, i obezbeđivanjem pouzdanih informacija o zadovoljstvu građana javnim uslugama. Uži fokus projekta su javne usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usluge izdavanja ličnih dokumenata iusluge u sektoru obrazovanja koje se odnose na upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole.

  Ova interaktivna radionica je treća od planirane četiri koje će biti održana sa ciljem da se poveća učešće i uloga OCD u praćenje RJU i stvori široka mreža organizacija u ovoj oblasti.

  Nazad na vrh