• ENGENG
  • Obuke za organizacije civilnog društva

    Centar za evropske politike organizuje dve obuke za predstavnike organizacija civilnog društva na temu finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou 12. i 13. juna. Na pomenutim obukama predstavnici OCD će imati prilike da unaprede svoja znanja o pravno-institucionalnom okviru finansiranja zaštite životne sredine u opštinama i gradovima, postojećoj praksi i ključnim izazovima, kao i da kroz praktične vežbe unaprede svoje veštine u pogledu analize i praćenja procesa finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. Obuke se sprovode u sklopu CSOnnect institucionalnog granta. CEP je vodeća organizacija u konzorcijumu koji je jedan od dobitnika CSOnnect institucionalnih grantova. Pomenuti grantovi se dodaljuju u sklopu CSOnnect programa akoji sprovodi Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

                    

     

    Nazad na vrh