• ENGENG
  • Jačanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije osetljivih grupa kroz podršku implementaciji antidiskriminacionog pravnog okvira

    Konferencija projekta

    Projekat je namenjen podršci procesu utvrđivanja preciznih i merljivih indikatora diskriminacije u Republici Srbiji za tri socijalne grupe: žene, osobe sa fizičkim invaliditetom i starije osobe. Ključni rezultat projekta je razvijanje instrumenata za podršku instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u stvaranju preduslova za poboljšanje antidiskriminatorne politike u Republici Srbiji, a što u krajnjem ishodu treba da unapredi politiku borbe protiv diskriminacije i unapređenje položaja ranjivih društvenih grupa.

    Na konferenciji će biti predstavljeni projekat kao i ključni rezultati projekta: indikatori diskriminacije, rezultati istraživanja stepena diskriminacije, kao i materijal izrađen u sklopu kampanje podizanja svesti šire javnosti.

    Nazad na vrh