• ENGENG
 • Dobar državni službenik kao ključni faktor profesionalne i efikasne državne uprave

  Koji profil višeg državnog službenika na položaju je potreban Srbiji?

  Ovaj događaj (Okrugli sto) se organizuje u okviru istraživanja koje sprovodi CEP uz podršku Ambasade Francuske. Istraživanje ima za cilj identifikaciju trenutnog stanja sistema državno-službeničkog sistema u Srbiji sa posebnim naglaskom na proces profesionalizacije i depolitizacije državnih službenika na položaju. Svrha Okruglog stola je otvaranje debate o statusu, ulozi i odgovornosti ovih službenika, kao najviših rukovodećih pozicija u državnoj upravi.

  Uzimajući u obzir specifičnost ovih pozicija, koja predstavljaju most između politički imenovanih lica – ministara i državnih sekretara s jedne i državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima sa druge strane, smatramo da je neophodno razviti predloge za poboljšanje postojećeg sistema i stvoriti model idealnog državnog službenika, koji bi istovremeno biti stručnjak sa iskustvom u relevantnoj oblasti, ali takođe posedovao i druge veštine kako bi uspešno izvršavao rukovodeće poslove u upravi.

  Ovaj događaj će biti i prilika da se uzmu u obzir iskustva francuskog modela, koji će na događaju predstaviti sadašnji i bivši francuski državni službenici.

  Nazad na vrh