youtube

Twitter

facebook

Nadležnosti

Ugovorom o Ustavu Evrope iz 2004. godine, koji je odbijen od strane dve države članice, prvi put je predviđena klasifikacija nadležnosti EU koja je kasnije zadržana i u Lisabonskom ugovoru. Prema ovom Ugovoru postoje tri kategorije nadležnosti EU: isključive, podeljene i nadležnosti u kojima EU deluje kako bi podržala, koordinisala ili dopunila aktivnosti država članica. Oblasti koje se ne pominju direktno u ugovorima ostaju u nadležnosti država članica. 

Podela oblasti i ovlašćenja izvršena je u saglasnosti sa sledećim vodećim načelima Unije:

  • načelo prenosa ovlašćenja - ovlašćenja ne mogu biti preneta sa nacionalnog na nivo EU bez saglasnosti država članica, tj. države članice su saglasne da se odreknu jednog dela suvereniteta i autonomije u korist EU. Prenos ovlašćenja se vrši u skladu sa odredbama osnivačkih ugovora.  
  • načelo supsidijarnosti – u oblastima koje nisu u isključivoj nadležnosti EU, Unija može da deluje samo ukoliko isti ciljevi ne mogu na odgovarajući način da se ostvare na nižem nivou vlasti (države članice ili podnacionalni nivoi), te se mogu bolje ostvariti na nivou EU.
  • načelo proporcionalnosti - u ostvarivanju svojih ciljeva Unija će preduzeti samo one one mere koje se smatraju neophodnim i dovoljnim.

Primena načela supsidijarnosti i proporcionalnosti (srazmernosti) bliže je uređena posebnim protokolom.

U okviru svojih isključivih nadležnosti EU donosi propise samostalno. Države članice ne regulišu samostalno ove oblasti i ne mešaju se u nadležnosti Unije, koja preko ovlašćenja datih Komisiji ima pravo regulisanja datih oblasti. Isključive nadležnosti su definisane članom 3. Ugovora o funkcionisanju EU:

  1. carinska unija;
  2. uspostavljanje pravila konkurencije koja su neophodna za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta;
  3. monetarna politika za države članice koje koriste valutu evro;
  4. zaštita morskih bioloških bogatstava u okviru politike ribarstva;
  5. zajednička trgovinska politika;
  6. zaključivanje međunarodnih sporazuma kada je to predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili je neophodno da bi EU vršila svoje unutrašnje nadležnosti.

U podeljene nadležnosti ulazi širok spektar politika. I EU i države članice imaju ovlašćenja da donose akte u cilju regulisanja ovih oblasti. Ipak, u ovoj grupi ovlašćenja države članice gube pravo da regulišu određenu oblast ukoliko je Unija to već uradila. Prema članu 4. Lisabonskog ugovora Unija će deliti nadležnosti sa državama članicama kada Ugovor predviđa prenos ovlašćenja. Prema uvedenoj klasifikaciji podeljene nadležnosti se nalaze između isključivih i nadležnosti predviđenih da podrže aktivnosti država članica.

Oblasti regulisane podeljenim nadležnostima su: unutrašnje tržište, socijalna politika za delove definisane Ugovorom, ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija, poljoprivreda i ribarstvo (isključujući deo o očuvanju morskih bioloških bogatstava, koji spada u isključive nadležnosti EU), životna sredina, zaštita potrošača, transport, transevropske mreže, energetika, područje slobode, bezbednosti i pravde,  kao i pitanja opšte bezebednosti u oblasti javnog zdravlja. U oblastima naučnog istraživanja, tehnološkog prostora i razvoja, razvojne saradnje i humanitarne pomoći, ovlašćenja Unije ne sprečavaju države članice da iskoriste svoja.

EU, takođe, može da podrži, koordiniše ili dopuni aktivnosti država članica i u tom slučaju ne preuzima dodatna ovlašćenja niti vrši harmonizaciju nacionalnih zakonodavstava. Ove oblasti uključuju zaštitu i unapređenje ljudskog zdravlja, industriju, kulturu, turizam, obrazovanje, omladinu, sport i profesionalno usavršavanje, civilnu zaštitu (prevenciju nesreća), administrativnu saradnju, itd.

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade Today is #WorldWaterDay Water is source of life on our planet and we need to protect it. Learn something about the… https://t.co/D2Si1cT2g8
CEPBelgrade Employees of the #EU delegation in Belgrade marked the first anniversary since the horrific Brussels Attacks. https://t.co/ny7nlaSgSG
CEPBelgrade RT @Green_Europe: Ahead of #EU60 EEB calls for #FutureofEurope to focus on environment, with @CoHedegaard @JanezPotocnik22 and others https…

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme