Beograd, 8. novembar 2016. Na sednici radnih grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, i poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, održanoj 8. novembra 2016, predstavljena su tekuća dešavanja i novine u ovim poglavljima. Sednici je predsedavao Dušan Protić, programski menadžer CEP-a za unutrašnje tržište i konkurentnost, u svojstvu koordinatora ovih radnih grupa.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Srbije EU, zadužen za poglavlja 1 i 28, upoznao je članove obe radne grupe sa trenutnim stanjem u pregovaračkom procesu u ovim poglavljima, kao i predstojećim aktivnostima koje se očekuju u narednom periodu. Lazarević je detaljno izložio hodogram procesa koji se realizuje u vezi sa stvaranjem uslova za otvaranje ovih poglavlja i izrazio realno očekivanje da se ti uslovi ispune do jeseni 2017. godine.

" /> Novosti – Страна 18 – Centar za evropske politike

Novosti

1 16 17 18
Nazad na vrh