Bregzit, migrantska kriza, uspon ekstremističkih političkih grupacija i terorističke pretnje samo su neki od izazova koji čine EU ranjivijom nego ikada do sada. U saradnji sa udruženjem BEUM (Belgrade European Union Model), CEP je 26. oktobra 2016. organizovao panel-diskusiju Evropa u krizi – šta dalje? Ovaj događaj je ugostio istaknute domaće i međunarodne paneliste i skoro 400 studenata iz celog sveta. Prvi panel je bio posvećen turbulentnim dešavanjima u EU, dok se drugi panel bavio politikom proširenja EU u vremenima krize. Studenti su imali priliku da postave pitanja panelistima ali i da daju svoj sud o pitanjima o kojima je diskutovano. 

Ambasadorka Republike Slovačke Dagmar Repčeková naglasila je da je Bregzit bio signal državama članicama da treba da razmišljaju o budućnosti EU, što su one i počele da čine na nezvaničnom sastanku Evropskog saveta u Bratislavi. „Mi danas moramo da razmišljamo o budućnosti EU integracija ali i pitanjima dezintegracija“, rekla je ambasadorka prisutnima. Problem je u tome što neke zemlje članice EU zahtevaju više integracije, dok postoje i neke druge zemlje (obično one izvan evrogrupe) koje žele više nacionalizma. Takođe, primetno je da se jezik zemalja članica sve više razlikuje od jezika kojim govori Brisel. Ono što Slovačka želi je više Evrope ali ne nužno i više Brisela. Govoreći o Srbiji i politici proširenja, ambasadorka je primetila da zemlja koja ima samo 70% evropskog proseka BDP-a ne bi bila jednak partner, i da Srbija treba da sačeka dok postane spremna za članstvo. Ona veruje da neko novo proširenje neće biti moguće ni u narednih pet godina jer EU nije spremna za nova proširenja, kao i da se treba posvetiti pitanjima uticaja migracija. 

" /> CEP događaji – Centar za evropske politike

CEP događaji

1 2 3 7
Nazad na vrh